Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woerden

Woerden

57,2%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
52,8%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,1%
37,0%Politieke participatie71,4%
56,9%Woonomgeving53,8%
48,8%Veiligheid52,4%
50,1%Onderwijs67,8%
29,6%Gezondheid56,9%
56,1%Kunst en cultuur42,8%
37,6%Economische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,1%Maatschappelijke participatieA
71,4%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
52,4%VeiligheidD
67,8%OnderwijsE
56,9%GezondheidF
42,8%Kunst en cultuurG
55,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,1%
56,3%Water61,6%
37,8%Afval en grondstoffen48,6%
36,3%Energie36,6%
30,7%Natuur en landschap60,7%
45,9%Hinder en calamiteiten51,7%
54,1%Lucht38,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
48,1%BodemA
61,6%WaterB
48,6%Afval en grondstoffenC
36,6%EnergieD
60,7%Natuur en landschapE
51,7%Hinder en calamiteitenF
38,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,6%
37,1%Arbeid57,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
30,2%Kennis53,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,6%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
41,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,3%KennisE