Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zoetermeer

Zoetermeer

46,9%sociaal-cultureel
46,9%ecologisch
47,8%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,2%
37,0%Politieke participatie56,0%
56,9%Woonomgeving61,5%
48,8%Veiligheid38,1%
50,1%Onderwijs57,9%
29,6%Gezondheid43,7%
56,1%Kunst en cultuur38,5%
37,6%Economische participatie41,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,2%Maatschappelijke participatieA
56,0%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
38,1%VeiligheidD
57,9%OnderwijsE
43,7%GezondheidF
38,5%Kunst en cultuurG
41,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,7%
56,3%Water35,4%
37,8%Afval en grondstoffen33,5%
36,3%Energie58,7%
30,7%Natuur en landschap50,7%
45,9%Hinder en calamiteiten43,4%
54,1%Lucht62,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
43,7%BodemA
35,4%WaterB
33,5%Afval en grondstoffenC
58,7%EnergieD
50,7%Natuur en landschapE
43,4%Hinder en calamiteitenF
62,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,3%
37,1%Arbeid48,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
30,2%Kennis53,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,3%ConcurrentievermogenA
48,9%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,4%KennisE