Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zoeterwoude

Zoeterwoude

56,4%sociaal-cultureel
48,2%ecologisch
49,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,0%
37,0%Politieke participatie65,4%
56,9%Woonomgeving54,9%
48,8%Veiligheid54,6%
50,1%Onderwijs57,5%
29,6%Gezondheid60,7%
56,1%Kunst en cultuur39,3%
37,6%Economische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,0%Maatschappelijke participatieA
65,4%Politieke participatieB
54,9%WoonomgevingC
54,6%VeiligheidD
57,5%OnderwijsE
60,7%GezondheidF
39,3%Kunst en cultuurG
62,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,7%
56,3%Water37,2%
37,8%Afval en grondstoffen62,5%
36,3%Energie43,1%
30,7%Natuur en landschap44,3%
45,9%Hinder en calamiteiten44,4%
54,1%Lucht40,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,7%BodemA
37,2%WaterB
62,5%Afval en grondstoffenC
43,1%EnergieD
44,3%Natuur en landschapE
44,4%Hinder en calamiteitenF
40,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen59,0%
37,1%Arbeid64,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,9%
30,2%Kennis39,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
59,0%ConcurrentievermogenA
64,7%ArbeidB
42,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,9%KennisE