Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwijndrecht

Zwijndrecht

46,0%sociaal-cultureel
42,7%ecologisch
46,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,7%
37,0%Politieke participatie49,2%
56,9%Woonomgeving63,5%
48,8%Veiligheid43,0%
50,1%Onderwijs57,5%
29,6%Gezondheid44,7%
56,1%Kunst en cultuur34,4%
37,6%Economische participatie33,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,7%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
63,5%WoonomgevingC
43,0%VeiligheidD
57,5%OnderwijsE
44,7%GezondheidF
34,4%Kunst en cultuurG
33,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,2%
56,3%Water57,3%
37,8%Afval en grondstoffen32,7%
36,3%Energie34,6%
30,7%Natuur en landschap42,5%
45,9%Hinder en calamiteiten43,2%
54,1%Lucht49,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
39,2%BodemA
57,3%WaterB
32,7%Afval en grondstoffenC
34,6%EnergieD
42,5%Natuur en landschapE
43,2%Hinder en calamiteitenF
49,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,0%
37,1%Arbeid45,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
30,2%Kennis37,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,0%ConcurrentievermogenA
45,4%ArbeidB
36,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,0%KennisE