Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borsele

Borsele

53,8%sociaal-cultureel
51,8%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,8%
37,0%Politieke participatie59,1%
56,9%Woonomgeving50,7%
48,8%Veiligheid61,4%
50,1%Onderwijs53,4%
29,6%Gezondheid54,0%
56,1%Kunst en cultuur33,0%
37,6%Economische participatie70,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,8%Maatschappelijke participatieA
59,1%Politieke participatieB
50,7%WoonomgevingC
61,4%VeiligheidD
53,4%OnderwijsE
54,0%GezondheidF
33,0%Kunst en cultuurG
70,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,6%
56,3%Water56,8%
37,8%Afval en grondstoffen34,4%
36,3%Energie43,9%
30,7%Natuur en landschap44,3%
45,9%Hinder en calamiteiten68,3%
54,1%Lucht34,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
80,6%BodemA
56,8%WaterB
34,4%Afval en grondstoffenC
43,9%EnergieD
44,3%Natuur en landschapE
68,3%Hinder en calamiteitenF
34,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,2%
37,1%Arbeid52,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
30,2%Kennis24,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,2%ConcurrentievermogenA
52,9%ArbeidB
38,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,6%KennisE