Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

West Maas en Waal

West Maas en Waal

53,1%sociaal-cultureel
47,1%ecologisch
47,4%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,0%
37,0%Politieke participatie56,5%
56,9%Woonomgeving43,0%
48,8%Veiligheid67,1%
50,1%Onderwijs59,5%
29,6%Gezondheid54,6%
56,1%Kunst en cultuur39,1%
37,6%Economische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,0%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
43,0%WoonomgevingC
67,1%VeiligheidD
59,5%OnderwijsE
54,6%GezondheidF
39,1%Kunst en cultuurG
55,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,3%
56,3%Water49,8%
37,8%Afval en grondstoffen49,0%
36,3%Energie36,2%
30,7%Natuur en landschap29,7%
45,9%Hinder en calamiteiten66,0%
54,1%Lucht35,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,3%BodemA
49,8%WaterB
49,0%Afval en grondstoffenC
36,2%EnergieD
29,7%Natuur en landschapE
66,0%Hinder en calamiteitenF
35,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,6%
37,1%Arbeid49,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid34,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
30,2%Kennis48,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,6%ConcurrentievermogenA
49,4%ArbeidB
34,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,6%KennisE