Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hulst

Hulst

48,7%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
44,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,4%
37,0%Politieke participatie50,8%
56,9%Woonomgeving49,5%
48,8%Veiligheid53,1%
50,1%Onderwijs52,1%
29,6%Gezondheid52,4%
56,1%Kunst en cultuur35,8%
37,6%Economische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,4%Maatschappelijke participatieA
50,8%Politieke participatieB
49,5%WoonomgevingC
53,1%VeiligheidD
52,1%OnderwijsE
52,4%GezondheidF
35,8%Kunst en cultuurG
51,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,3%
56,3%Water54,2%
37,8%Afval en grondstoffen36,8%
36,3%Energie34,7%
30,7%Natuur en landschap36,1%
45,9%Hinder en calamiteiten78,7%
54,1%Lucht35,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
78,3%BodemA
54,2%WaterB
36,8%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
36,1%Natuur en landschapE
78,7%Hinder en calamiteitenF
35,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,2%
37,1%Arbeid40,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid32,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
30,2%Kennis39,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,2%ConcurrentievermogenA
40,7%ArbeidB
32,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,1%KennisE