Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kapelle

Kapelle

57,4%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
52,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,4%
37,0%Politieke participatie63,7%
56,9%Woonomgeving52,9%
48,8%Veiligheid56,7%
50,1%Onderwijs60,4%
29,6%Gezondheid58,6%
56,1%Kunst en cultuur42,0%
37,6%Economische participatie72,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,4%Maatschappelijke participatieA
63,7%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
56,7%VeiligheidD
60,4%OnderwijsE
58,6%GezondheidF
42,0%Kunst en cultuurG
72,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,3%
56,3%Water47,9%
37,8%Afval en grondstoffen54,2%
36,3%Energie35,9%
30,7%Natuur en landschap39,4%
45,9%Hinder en calamiteiten62,6%
54,1%Lucht39,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,3%BodemA
47,9%WaterB
54,2%Afval en grondstoffenC
35,9%EnergieD
39,4%Natuur en landschapE
62,6%Hinder en calamiteitenF
39,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,9%
37,1%Arbeid52,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,8%
30,2%Kennis37,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,9%ConcurrentievermogenA
52,6%ArbeidB
50,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,4%KennisE