Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Middelburg (Z.)

Middelburg (Z.)

53,9%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
49,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,3%
37,0%Politieke participatie58,4%
56,9%Woonomgeving64,4%
48,8%Veiligheid43,4%
50,1%Onderwijs61,4%
29,6%Gezondheid58,7%
56,1%Kunst en cultuur67,3%
37,6%Economische participatie33,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,3%Maatschappelijke participatieA
58,4%Politieke participatieB
64,4%WoonomgevingC
43,4%VeiligheidD
61,4%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
67,3%Kunst en cultuurG
33,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,4%
56,3%Water47,3%
37,8%Afval en grondstoffen36,5%
36,3%Energie47,4%
30,7%Natuur en landschap52,2%
45,9%Hinder en calamiteiten39,0%
54,1%Lucht61,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,4%BodemA
47,3%WaterB
36,5%Afval en grondstoffenC
47,4%EnergieD
52,2%Natuur en landschapE
39,0%Hinder en calamiteitenF
61,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,2%
37,1%Arbeid51,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
30,2%Kennis50,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,2%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
50,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,4%KennisE