Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tholen

Tholen

50,2%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
47,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,4%
37,0%Politieke participatie61,4%
56,9%Woonomgeving48,7%
48,8%Veiligheid57,6%
50,1%Onderwijs54,3%
29,6%Gezondheid47,1%
56,1%Kunst en cultuur27,5%
37,6%Economische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,4%Maatschappelijke participatieA
61,4%Politieke participatieB
48,7%WoonomgevingC
57,6%VeiligheidD
54,3%OnderwijsE
47,1%GezondheidF
27,5%Kunst en cultuurG
59,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,7%
56,3%Water64,4%
37,8%Afval en grondstoffen27,6%
36,3%Energie33,7%
30,7%Natuur en landschap38,7%
45,9%Hinder en calamiteiten81,7%
54,1%Lucht36,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
80,7%BodemA
64,4%WaterB
27,6%Afval en grondstoffenC
33,7%EnergieD
38,7%Natuur en landschapE
81,7%Hinder en calamiteitenF
36,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,1%
37,1%Arbeid53,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
30,2%Kennis23,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,1%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,6%KennisE