Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veere

Veere

54,3%sociaal-cultureel
56,6%ecologisch
46,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,9%
37,0%Politieke participatie64,1%
56,9%Woonomgeving45,7%
48,8%Veiligheid53,8%
50,1%Onderwijs54,8%
29,6%Gezondheid61,8%
56,1%Kunst en cultuur43,3%
37,6%Economische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,9%Maatschappelijke participatieA
64,1%Politieke participatieB
45,7%WoonomgevingC
53,8%VeiligheidD
54,8%OnderwijsE
61,8%GezondheidF
43,3%Kunst en cultuurG
62,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem84,1%
56,3%Water55,1%
37,8%Afval en grondstoffen46,6%
36,3%Energie43,3%
30,7%Natuur en landschap52,3%
45,9%Hinder en calamiteiten68,2%
54,1%Lucht46,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
84,1%BodemA
55,1%WaterB
46,6%Afval en grondstoffenC
43,3%EnergieD
52,3%Natuur en landschapE
68,2%Hinder en calamiteitenF
46,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,9%
37,1%Arbeid48,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,4%
30,2%Kennis25,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,9%ConcurrentievermogenA
48,6%ArbeidB
40,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,6%KennisE