Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlissingen

Vlissingen

47,5%sociaal-cultureel
41,4%ecologisch
51,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie40,8%
37,0%Politieke participatie51,9%
56,9%Woonomgeving62,0%
48,8%Veiligheid38,1%
50,1%Onderwijs59,3%
29,6%Gezondheid49,7%
56,1%Kunst en cultuur51,2%
37,6%Economische participatie27,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
40,8%Maatschappelijke participatieA
51,9%Politieke participatieB
62,0%WoonomgevingC
38,1%VeiligheidD
59,3%OnderwijsE
49,7%GezondheidF
51,2%Kunst en cultuurG
27,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,3%
56,3%Water48,3%
37,8%Afval en grondstoffen24,0%
36,3%Energie44,9%
30,7%Natuur en landschap52,6%
45,9%Hinder en calamiteiten31,0%
54,1%Lucht35,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,3%BodemA
48,3%WaterB
24,0%Afval en grondstoffenC
44,9%EnergieD
52,6%Natuur en landschapE
31,0%Hinder en calamiteitenF
35,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,0%
37,1%Arbeid42,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
30,2%Kennis38,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,0%ConcurrentievermogenA
42,4%ArbeidB
47,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
75,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,7%KennisE