Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Ronde Venen

De Ronde Venen

56,0%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
51,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,2%
37,0%Politieke participatie65,3%
56,9%Woonomgeving51,5%
48,8%Veiligheid61,2%
50,1%Onderwijs61,2%
29,6%Gezondheid57,7%
56,1%Kunst en cultuur41,0%
37,6%Economische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,2%Maatschappelijke participatieA
65,3%Politieke participatieB
51,5%WoonomgevingC
61,2%VeiligheidD
61,2%OnderwijsE
57,7%GezondheidF
41,0%Kunst en cultuurG
55,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,8%
56,3%Water62,7%
37,8%Afval en grondstoffen45,2%
36,3%Energie35,0%
30,7%Natuur en landschap56,1%
45,9%Hinder en calamiteiten51,4%
54,1%Lucht38,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
59,8%BodemA
62,7%WaterB
45,2%Afval en grondstoffenC
35,0%EnergieD
56,1%Natuur en landschapE
51,4%Hinder en calamiteitenF
38,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,6%
37,1%Arbeid52,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid34,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
30,2%Kennis60,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,6%ConcurrentievermogenA
52,5%ArbeidB
34,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,5%KennisE