Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel

51,7%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
44,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,7%
37,0%Politieke participatie49,8%
56,9%Woonomgeving56,0%
48,8%Veiligheid62,7%
50,1%Onderwijs58,3%
29,6%Gezondheid43,9%
56,1%Kunst en cultuur31,7%
37,6%Economische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,7%Maatschappelijke participatieA
49,8%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
62,7%VeiligheidD
58,3%OnderwijsE
43,9%GezondheidF
31,7%Kunst en cultuurG
57,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,9%
56,3%Water61,2%
37,8%Afval en grondstoffen43,4%
36,3%Energie25,7%
30,7%Natuur en landschap41,5%
45,9%Hinder en calamiteiten71,1%
54,1%Lucht40,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
79,9%BodemA
61,2%WaterB
43,4%Afval en grondstoffenC
25,7%EnergieD
41,5%Natuur en landschapE
71,1%Hinder en calamiteitenF
40,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,6%
37,1%Arbeid46,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
30,2%Kennis39,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,6%ConcurrentievermogenA
46,1%ArbeidB
39,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,7%KennisE