Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

45,6%sociaal-cultureel
46,0%ecologisch
41,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,7%
37,0%Politieke participatie58,0%
56,9%Woonomgeving44,0%
48,8%Veiligheid49,9%
50,1%Onderwijs45,6%
29,6%Gezondheid36,3%
56,1%Kunst en cultuur29,0%
37,6%Economische participatie51,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,7%Maatschappelijke participatieA
58,0%Politieke participatieB
44,0%WoonomgevingC
49,9%VeiligheidD
45,6%OnderwijsE
36,3%GezondheidF
29,0%Kunst en cultuurG
51,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,2%
56,3%Water49,3%
37,8%Afval en grondstoffen46,9%
36,3%Energie18,1%
30,7%Natuur en landschap32,1%
45,9%Hinder en calamiteiten72,7%
54,1%Lucht35,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
68,2%BodemA
49,3%WaterB
46,9%Afval en grondstoffenC
18,1%EnergieD
32,1%Natuur en landschapE
72,7%Hinder en calamiteitenF
35,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,4%
37,1%Arbeid44,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
30,2%Kennis27,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,4%ConcurrentievermogenA
44,4%ArbeidB
30,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,6%KennisE