Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

45,6%sociaal-cultureel
47,5%ecologisch
45,5%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,1%
37,0%Politieke participatie52,5%
56,9%Woonomgeving49,9%
48,8%Veiligheid40,4%
50,1%Onderwijs54,0%
29,6%Gezondheid39,1%
56,1%Kunst en cultuur59,9%
37,6%Economische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,1%Maatschappelijke participatieA
52,5%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
40,4%VeiligheidD
54,0%OnderwijsE
39,1%GezondheidF
59,9%Kunst en cultuurG
27,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,0%
56,3%Water56,0%
37,8%Afval en grondstoffen40,1%
36,3%Energie30,7%
30,7%Natuur en landschap62,9%
45,9%Hinder en calamiteiten52,1%
54,1%Lucht47,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
43,0%BodemA
56,0%WaterB
40,1%Afval en grondstoffenC
30,7%EnergieD
62,9%Natuur en landschapE
52,1%Hinder en calamiteitenF
47,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,8%
37,1%Arbeid44,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,3%
30,2%Kennis44,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,8%ConcurrentievermogenA
44,4%ArbeidB
40,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,2%KennisE