Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Best

Best

53,6%sociaal-cultureel
46,1%ecologisch
55,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,1%
37,0%Politieke participatie53,6%
56,9%Woonomgeving61,2%
48,8%Veiligheid53,1%
50,1%Onderwijs61,7%
29,6%Gezondheid50,2%
56,1%Kunst en cultuur40,4%
37,6%Economische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,1%Maatschappelijke participatieA
53,6%Politieke participatieB
61,2%WoonomgevingC
53,1%VeiligheidD
61,7%OnderwijsE
50,2%GezondheidF
40,4%Kunst en cultuurG
51,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,5%
56,3%Water53,8%
37,8%Afval en grondstoffen38,3%
36,3%Energie36,1%
30,7%Natuur en landschap57,5%
45,9%Hinder en calamiteiten50,9%
54,1%Lucht46,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
39,5%BodemA
53,8%WaterB
38,3%Afval en grondstoffenC
36,1%EnergieD
57,5%Natuur en landschapE
50,9%Hinder en calamiteitenF
46,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen59,2%
37,1%Arbeid58,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,9%
30,2%Kennis67,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
59,2%ConcurrentievermogenA
58,2%ArbeidB
47,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
67,3%KennisE