Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boekel

Boekel

54,9%sociaal-cultureel
43,4%ecologisch
49,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie63,4%
37,0%Politieke participatie60,3%
56,9%Woonomgeving47,2%
48,8%Veiligheid62,9%
50,1%Onderwijs54,3%
29,6%Gezondheid49,2%
56,1%Kunst en cultuur28,7%
37,6%Economische participatie73,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
63,4%Maatschappelijke participatieA
60,3%Politieke participatieB
47,2%WoonomgevingC
62,9%VeiligheidD
54,3%OnderwijsE
49,2%GezondheidF
28,7%Kunst en cultuurG
73,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,9%
56,3%Water27,3%
37,8%Afval en grondstoffen56,7%
36,3%Energie23,0%
30,7%Natuur en landschap23,9%
45,9%Hinder en calamiteiten71,0%
54,1%Lucht45,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
56,9%BodemA
27,3%WaterB
56,7%Afval en grondstoffenC
23,0%EnergieD
23,9%Natuur en landschapE
71,0%Hinder en calamiteitenF
45,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,4%
37,1%Arbeid51,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
30,2%Kennis31,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,4%ConcurrentievermogenA
51,9%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,4%KennisE