Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boxmeer

Boxmeer

55,2%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
53,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie63,1%
37,0%Politieke participatie62,5%
56,9%Woonomgeving52,7%
48,8%Veiligheid57,7%
50,1%Onderwijs61,3%
29,6%Gezondheid54,6%
56,1%Kunst en cultuur29,8%
37,6%Economische participatie60,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
63,1%Maatschappelijke participatieA
62,5%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
57,7%VeiligheidD
61,3%OnderwijsE
54,6%GezondheidF
29,8%Kunst en cultuurG
60,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,8%
56,3%Water49,1%
37,8%Afval en grondstoffen54,0%
36,3%Energie24,8%
30,7%Natuur en landschap60,3%
45,9%Hinder en calamiteiten67,5%
54,1%Lucht33,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
52,8%BodemA
49,1%WaterB
54,0%Afval en grondstoffenC
24,8%EnergieD
60,3%Natuur en landschapE
67,5%Hinder en calamiteitenF
33,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen62,2%
37,1%Arbeid51,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
30,2%Kennis57,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
62,2%ConcurrentievermogenA
51,7%ArbeidB
36,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,4%KennisE