Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boxtel

Boxtel

52,8%sociaal-cultureel
51,3%ecologisch
50,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,8%
37,0%Politieke participatie58,6%
56,9%Woonomgeving59,5%
48,8%Veiligheid45,7%
50,1%Onderwijs54,7%
29,6%Gezondheid54,9%
56,1%Kunst en cultuur45,5%
37,6%Economische participatie46,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,8%Maatschappelijke participatieA
58,6%Politieke participatieB
59,5%WoonomgevingC
45,7%VeiligheidD
54,7%OnderwijsE
54,9%GezondheidF
45,5%Kunst en cultuurG
46,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,3%
56,3%Water51,0%
37,8%Afval en grondstoffen48,7%
36,3%Energie38,1%
30,7%Natuur en landschap74,3%
45,9%Hinder en calamiteiten53,3%
54,1%Lucht44,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
49,3%BodemA
51,0%WaterB
48,7%Afval en grondstoffenC
38,1%EnergieD
74,3%Natuur en landschapE
53,3%Hinder en calamiteitenF
44,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,8%
37,1%Arbeid49,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
30,2%Kennis48,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,8%ConcurrentievermogenA
49,1%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,9%KennisE