Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Breda

Breda

48,4%sociaal-cultureel
47,9%ecologisch
53,5%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,1%
37,0%Politieke participatie55,8%
56,9%Woonomgeving57,1%
48,8%Veiligheid32,6%
50,1%Onderwijs59,6%
29,6%Gezondheid52,4%
56,1%Kunst en cultuur55,6%
37,6%Economische participatie29,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,1%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
57,1%WoonomgevingC
32,6%VeiligheidD
59,6%OnderwijsE
52,4%GezondheidF
55,6%Kunst en cultuurG
29,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,8%
56,3%Water53,6%
37,8%Afval en grondstoffen48,4%
36,3%Energie50,1%
30,7%Natuur en landschap49,7%
45,9%Hinder en calamiteiten37,5%
54,1%Lucht55,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
40,8%BodemA
53,6%WaterB
48,4%Afval en grondstoffenC
50,1%EnergieD
49,7%Natuur en landschapE
37,5%Hinder en calamiteitenF
55,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,5%
37,1%Arbeid64,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
30,2%Kennis58,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,5%ConcurrentievermogenA
64,0%ArbeidB
42,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,3%KennisE