Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Pekela

Pekela

41,1%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
38,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie36,6%
37,0%Politieke participatie37,7%
56,9%Woonomgeving58,3%
48,8%Veiligheid42,4%
50,1%Onderwijs59,2%
29,6%Gezondheid30,2%
56,1%Kunst en cultuur25,8%
37,6%Economische participatie38,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
36,6%Maatschappelijke participatieA
37,7%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
42,4%VeiligheidD
59,2%OnderwijsE
30,2%GezondheidF
25,8%Kunst en cultuurG
38,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,4%
56,3%Water64,9%
37,8%Afval en grondstoffen36,9%
36,3%Energie21,5%
30,7%Natuur en landschap23,3%
45,9%Hinder en calamiteiten60,9%
54,1%Lucht49,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,4%BodemA
64,9%WaterB
36,9%Afval en grondstoffenC
21,5%EnergieD
23,3%Natuur en landschapE
60,9%Hinder en calamiteitenF
49,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,6%
37,1%Arbeid33,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid34,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
30,2%Kennis19,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,6%ConcurrentievermogenA
33,4%ArbeidB
34,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
19,7%KennisE