Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dongen

Dongen

54,9%sociaal-cultureel
40,9%ecologisch
46,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,9%
37,0%Politieke participatie55,8%
56,9%Woonomgeving62,9%
48,8%Veiligheid55,2%
50,1%Onderwijs59,7%
29,6%Gezondheid42,7%
56,1%Kunst en cultuur43,0%
37,6%Economische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,9%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
62,9%WoonomgevingC
55,2%VeiligheidD
59,7%OnderwijsE
42,7%GezondheidF
43,0%Kunst en cultuurG
62,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,5%
56,3%Water47,7%
37,8%Afval en grondstoffen46,9%
36,3%Energie24,0%
30,7%Natuur en landschap21,9%
45,9%Hinder en calamiteiten56,7%
54,1%Lucht42,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,5%BodemA
47,7%WaterB
46,9%Afval en grondstoffenC
24,0%EnergieD
21,9%Natuur en landschapE
56,7%Hinder en calamiteitenF
42,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,9%
37,1%Arbeid48,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid29,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
30,2%Kennis43,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,9%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
29,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,7%KennisE