Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eersel

Eersel

54,9%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
49,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,5%
37,0%Politieke participatie54,8%
56,9%Woonomgeving51,7%
48,8%Veiligheid53,6%
50,1%Onderwijs61,1%
29,6%Gezondheid53,6%
56,1%Kunst en cultuur40,9%
37,6%Economische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,5%Maatschappelijke participatieA
54,8%Politieke participatieB
51,7%WoonomgevingC
53,6%VeiligheidD
61,1%OnderwijsE
53,6%GezondheidF
40,9%Kunst en cultuurG
62,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,9%
56,3%Water63,8%
37,8%Afval en grondstoffen66,6%
36,3%Energie36,5%
30,7%Natuur en landschap50,3%
45,9%Hinder en calamiteiten69,2%
54,1%Lucht36,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
59,9%BodemA
63,8%WaterB
66,6%Afval en grondstoffenC
36,5%EnergieD
50,3%Natuur en landschapE
69,2%Hinder en calamiteitenF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,9%
37,1%Arbeid53,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
30,2%Kennis51,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,9%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
36,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,0%KennisE