Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eindhoven

Eindhoven

47,1%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
57,7%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie32,9%
37,0%Politieke participatie52,1%
56,9%Woonomgeving63,2%
48,8%Veiligheid33,0%
50,1%Onderwijs60,7%
29,6%Gezondheid51,0%
56,1%Kunst en cultuur55,2%
37,6%Economische participatie28,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
32,9%Maatschappelijke participatieA
52,1%Politieke participatieB
63,2%WoonomgevingC
33,0%VeiligheidD
60,7%OnderwijsE
51,0%GezondheidF
55,2%Kunst en cultuurG
28,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem36,3%
56,3%Water57,4%
37,8%Afval en grondstoffen32,0%
36,3%Energie49,5%
30,7%Natuur en landschap67,0%
45,9%Hinder en calamiteiten40,5%
54,1%Lucht57,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
36,3%BodemA
57,4%WaterB
32,0%Afval en grondstoffenC
49,5%EnergieD
67,0%Natuur en landschapE
40,5%Hinder en calamiteitenF
57,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen59,1%
37,1%Arbeid63,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
30,2%Kennis70,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
59,1%ConcurrentievermogenA
63,5%ArbeidB
48,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
70,7%KennisE