Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Etten-Leur

Etten-Leur

49,8%sociaal-cultureel
44,4%ecologisch
51,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,0%
37,0%Politieke participatie42,6%
56,9%Woonomgeving57,3%
48,8%Veiligheid45,0%
50,1%Onderwijs55,2%
29,6%Gezondheid52,2%
56,1%Kunst en cultuur44,4%
37,6%Economische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,0%Maatschappelijke participatieA
42,6%Politieke participatieB
57,3%WoonomgevingC
45,0%VeiligheidD
55,2%OnderwijsE
52,2%GezondheidF
44,4%Kunst en cultuurG
55,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,0%
56,3%Water53,4%
37,8%Afval en grondstoffen54,0%
36,3%Energie39,1%
30,7%Natuur en landschap35,2%
45,9%Hinder en calamiteiten40,8%
54,1%Lucht49,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
39,0%BodemA
53,4%WaterB
54,0%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
35,2%Natuur en landschapE
40,8%Hinder en calamiteitenF
49,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,4%
37,1%Arbeid51,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
30,2%Kennis52,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,4%ConcurrentievermogenA
51,3%ArbeidB
43,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,4%KennisE