Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gilze en Rijen

Gilze en Rijen

50,2%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
51,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,9%
37,0%Politieke participatie57,7%
56,9%Woonomgeving63,4%
48,8%Veiligheid47,9%
50,1%Onderwijs50,8%
29,6%Gezondheid41,0%
56,1%Kunst en cultuur29,6%
37,6%Economische participatie56,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,9%Maatschappelijke participatieA
57,7%Politieke participatieB
63,4%WoonomgevingC
47,9%VeiligheidD
50,8%OnderwijsE
41,0%GezondheidF
29,6%Kunst en cultuurG
56,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,7%
56,3%Water42,1%
37,8%Afval en grondstoffen47,3%
36,3%Energie37,9%
30,7%Natuur en landschap40,5%
45,9%Hinder en calamiteiten57,6%
54,1%Lucht44,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,7%BodemA
42,1%WaterB
47,3%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
40,5%Natuur en landschapE
57,6%Hinder en calamiteitenF
44,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,2%
37,1%Arbeid52,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
30,2%Kennis44,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,2%ConcurrentievermogenA
52,1%ArbeidB
45,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,9%KennisE