Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Goirle

Goirle

52,6%sociaal-cultureel
53,8%ecologisch
41,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,0%
37,0%Politieke participatie57,9%
56,9%Woonomgeving61,6%
48,8%Veiligheid55,5%
50,1%Onderwijs54,1%
29,6%Gezondheid49,0%
56,1%Kunst en cultuur35,4%
37,6%Economische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,0%Maatschappelijke participatieA
57,9%Politieke participatieB
61,6%WoonomgevingC
55,5%VeiligheidD
54,1%OnderwijsE
49,0%GezondheidF
35,4%Kunst en cultuurG
52,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,9%
56,3%Water51,4%
37,8%Afval en grondstoffen45,9%
36,3%Energie39,1%
30,7%Natuur en landschap62,5%
45,9%Hinder en calamiteiten63,8%
54,1%Lucht62,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,9%BodemA
51,4%WaterB
45,9%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
62,5%Natuur en landschapE
63,8%Hinder en calamiteitenF
62,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,8%
37,1%Arbeid44,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid31,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
30,2%Kennis39,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,8%ConcurrentievermogenA
44,8%ArbeidB
31,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,3%KennisE