Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Grave

Grave

56,3%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
43,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie63,7%
37,0%Politieke participatie60,5%
56,9%Woonomgeving52,5%
48,8%Veiligheid46,4%
50,1%Onderwijs66,7%
29,6%Gezondheid46,2%
56,1%Kunst en cultuur55,6%
37,6%Economische participatie58,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
63,7%Maatschappelijke participatieA
60,5%Politieke participatieB
52,5%WoonomgevingC
46,4%VeiligheidD
66,7%OnderwijsE
46,2%GezondheidF
55,6%Kunst en cultuurG
58,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,7%
56,3%Water27,6%
37,8%Afval en grondstoffen60,8%
36,3%Energie39,5%
30,7%Natuur en landschap69,1%
45,9%Hinder en calamiteiten69,5%
54,1%Lucht55,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,7%BodemA
27,6%WaterB
60,8%Afval en grondstoffenC
39,5%EnergieD
69,1%Natuur en landschapE
69,5%Hinder en calamiteitenF
55,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,6%
37,1%Arbeid45,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
30,2%Kennis41,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,6%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,5%KennisE