Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haaren

Haaren

56,8%sociaal-cultureel
51,4%ecologisch
47,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie65,6%
37,0%Politieke participatie58,2%
56,9%Woonomgeving48,4%
48,8%Veiligheid60,6%
50,1%Onderwijs52,8%
29,6%Gezondheid62,9%
56,1%Kunst en cultuur42,7%
37,6%Economische participatie63,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
65,6%Maatschappelijke participatieA
58,2%Politieke participatieB
48,4%WoonomgevingC
60,6%VeiligheidD
52,8%OnderwijsE
62,9%GezondheidF
42,7%Kunst en cultuurG
63,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,8%
56,3%Water38,9%
37,8%Afval en grondstoffen48,3%
36,3%Energie30,4%
30,7%Natuur en landschap60,4%
45,9%Hinder en calamiteiten73,8%
54,1%Lucht45,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,8%BodemA
38,9%WaterB
48,3%Afval en grondstoffenC
30,4%EnergieD
60,4%Natuur en landschapE
73,8%Hinder en calamiteitenF
45,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,6%
37,1%Arbeid51,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,3%
30,2%Kennis43,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,6%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
35,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,0%KennisE