Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Helmond

Helmond

42,7%sociaal-cultureel
45,5%ecologisch
46,3%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie36,9%
37,0%Politieke participatie44,2%
56,9%Woonomgeving58,4%
48,8%Veiligheid37,7%
50,1%Onderwijs52,0%
29,6%Gezondheid45,7%
56,1%Kunst en cultuur39,3%
37,6%Economische participatie27,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
36,9%Maatschappelijke participatieA
44,2%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
37,7%VeiligheidD
52,0%OnderwijsE
45,7%GezondheidF
39,3%Kunst en cultuurG
27,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,3%
56,3%Water41,5%
37,8%Afval en grondstoffen38,4%
36,3%Energie37,7%
30,7%Natuur en landschap50,8%
45,9%Hinder en calamiteiten46,5%
54,1%Lucht58,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
45,3%BodemA
41,5%WaterB
38,4%Afval en grondstoffenC
37,7%EnergieD
50,8%Natuur en landschapE
46,5%Hinder en calamiteitenF
58,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,3%
37,1%Arbeid49,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,3%
30,2%Kennis42,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,3%ConcurrentievermogenA
49,9%ArbeidB
36,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,6%KennisE