Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

50,5%sociaal-cultureel
46,2%ecologisch
55,7%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,5%
37,0%Politieke participatie63,2%
56,9%Woonomgeving62,5%
48,8%Veiligheid32,8%
50,1%Onderwijs54,7%
29,6%Gezondheid52,4%
56,1%Kunst en cultuur57,6%
37,6%Economische participatie32,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,5%Maatschappelijke participatieA
63,2%Politieke participatieB
62,5%WoonomgevingC
32,8%VeiligheidD
54,7%OnderwijsE
52,4%GezondheidF
57,6%Kunst en cultuurG
32,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,5%
56,3%Water59,3%
37,8%Afval en grondstoffen34,9%
36,3%Energie47,5%
30,7%Natuur en landschap54,8%
45,9%Hinder en calamiteiten34,2%
54,1%Lucht53,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
38,5%BodemA
59,3%WaterB
34,9%Afval en grondstoffenC
47,5%EnergieD
54,8%Natuur en landschapE
34,2%Hinder en calamiteitenF
53,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,5%
37,1%Arbeid60,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
30,2%Kennis58,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,5%ConcurrentievermogenA
60,2%ArbeidB
49,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,7%KennisE