Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

55,7%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
46,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie61,9%
37,0%Politieke participatie61,5%
56,9%Woonomgeving49,9%
48,8%Veiligheid54,4%
50,1%Onderwijs57,5%
29,6%Gezondheid52,3%
56,1%Kunst en cultuur46,2%
37,6%Economische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
61,9%Maatschappelijke participatieA
61,5%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
54,4%VeiligheidD
57,5%OnderwijsE
52,3%GezondheidF
46,2%Kunst en cultuurG
62,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,3%
56,3%Water61,5%
37,8%Afval en grondstoffen52,4%
36,3%Energie33,8%
30,7%Natuur en landschap56,3%
45,9%Hinder en calamiteiten73,7%
54,1%Lucht46,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,3%BodemA
61,5%WaterB
52,4%Afval en grondstoffenC
33,8%EnergieD
56,3%Natuur en landschapE
73,7%Hinder en calamiteitenF
46,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,3%
37,1%Arbeid50,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
30,2%Kennis38,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,3%ConcurrentievermogenA
50,7%ArbeidB
40,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,0%KennisE