Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Loon op Zand

Loon op Zand

51,6%sociaal-cultureel
51,3%ecologisch
42,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,8%
37,0%Politieke participatie56,5%
56,9%Woonomgeving62,1%
48,8%Veiligheid48,4%
50,1%Onderwijs56,1%
29,6%Gezondheid42,8%
56,1%Kunst en cultuur35,8%
37,6%Economische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,8%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
62,1%WoonomgevingC
48,4%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
42,8%GezondheidF
35,8%Kunst en cultuurG
58,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,4%
56,3%Water41,1%
37,8%Afval en grondstoffen42,6%
36,3%Energie36,9%
30,7%Natuur en landschap61,6%
45,9%Hinder en calamiteiten64,9%
54,1%Lucht56,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,4%BodemA
41,1%WaterB
42,6%Afval en grondstoffenC
36,9%EnergieD
61,6%Natuur en landschapE
64,9%Hinder en calamiteitenF
56,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,4%
37,1%Arbeid46,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid27,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
30,2%Kennis42,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,4%ConcurrentievermogenA
46,9%ArbeidB
27,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,1%KennisE