Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Mill en Sint Hubert

Mill en Sint Hubert

57,0%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
44,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie64,7%
37,0%Politieke participatie61,9%
56,9%Woonomgeving48,4%
48,8%Veiligheid71,1%
50,1%Onderwijs65,2%
29,6%Gezondheid46,5%
56,1%Kunst en cultuur30,8%
37,6%Economische participatie67,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
64,7%Maatschappelijke participatieA
61,9%Politieke participatieB
48,4%WoonomgevingC
71,1%VeiligheidD
65,2%OnderwijsE
46,5%GezondheidF
30,8%Kunst en cultuurG
67,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,1%
56,3%Water35,5%
37,8%Afval en grondstoffen59,6%
36,3%Energie24,2%
30,7%Natuur en landschap57,2%
45,9%Hinder en calamiteiten69,6%
54,1%Lucht42,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,1%BodemA
35,5%WaterB
59,6%Afval en grondstoffenC
24,2%EnergieD
57,2%Natuur en landschapE
69,6%Hinder en calamiteitenF
42,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,3%
37,1%Arbeid49,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid26,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
30,2%Kennis38,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,3%ConcurrentievermogenA
49,3%ArbeidB
26,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,1%KennisE