Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

56,1%sociaal-cultureel
51,1%ecologisch
50,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,0%
37,0%Politieke participatie57,8%
56,9%Woonomgeving54,5%
48,8%Veiligheid64,9%
50,1%Onderwijs61,9%
29,6%Gezondheid60,0%
56,1%Kunst en cultuur37,7%
37,6%Economische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,0%Maatschappelijke participatieA
57,8%Politieke participatieB
54,5%WoonomgevingC
64,9%VeiligheidD
61,9%OnderwijsE
60,0%GezondheidF
37,7%Kunst en cultuurG
53,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,0%
56,3%Water42,6%
37,8%Afval en grondstoffen59,8%
36,3%Energie38,8%
30,7%Natuur en landschap59,4%
45,9%Hinder en calamiteiten57,2%
54,1%Lucht56,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,0%BodemA
42,6%WaterB
59,8%Afval en grondstoffenC
38,8%EnergieD
59,4%Natuur en landschapE
57,2%Hinder en calamiteitenF
56,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,9%
37,1%Arbeid45,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,3%
30,2%Kennis54,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,9%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,6%KennisE