Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oirschot

Oirschot

55,9%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
46,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie62,4%
37,0%Politieke participatie57,1%
56,9%Woonomgeving50,7%
48,8%Veiligheid55,8%
50,1%Onderwijs58,0%
29,6%Gezondheid52,0%
56,1%Kunst en cultuur49,7%
37,6%Economische participatie61,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
62,4%Maatschappelijke participatieA
57,1%Politieke participatieB
50,7%WoonomgevingC
55,8%VeiligheidD
58,0%OnderwijsE
52,0%GezondheidF
49,7%Kunst en cultuurG
61,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,7%
56,3%Water58,6%
37,8%Afval en grondstoffen60,0%
36,3%Energie32,7%
30,7%Natuur en landschap57,7%
45,9%Hinder en calamiteiten60,2%
54,1%Lucht33,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,7%BodemA
58,6%WaterB
60,0%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
57,7%Natuur en landschapE
60,2%Hinder en calamiteitenF
33,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,6%
37,1%Arbeid58,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid27,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
30,2%Kennis38,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,6%ConcurrentievermogenA
58,9%ArbeidB
27,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,7%KennisE