Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oisterwijk

Oisterwijk

51,7%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,6%
37,0%Politieke participatie57,9%
56,9%Woonomgeving54,7%
48,8%Veiligheid39,3%
50,1%Onderwijs58,9%
29,6%Gezondheid49,5%
56,1%Kunst en cultuur49,2%
37,6%Economische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,6%Maatschappelijke participatieA
57,9%Politieke participatieB
54,7%WoonomgevingC
39,3%VeiligheidD
58,9%OnderwijsE
49,5%GezondheidF
49,2%Kunst en cultuurG
51,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,1%
56,3%Water49,9%
37,8%Afval en grondstoffen59,0%
36,3%Energie40,0%
30,7%Natuur en landschap72,2%
45,9%Hinder en calamiteiten64,1%
54,1%Lucht44,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,1%BodemA
49,9%WaterB
59,0%Afval en grondstoffenC
40,0%EnergieD
72,2%Natuur en landschapE
64,1%Hinder en calamiteitenF
44,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,2%
37,1%Arbeid50,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid33,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
30,2%Kennis64,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,2%ConcurrentievermogenA
50,9%ArbeidB
33,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
64,5%KennisE