Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oss

Oss

49,1%sociaal-cultureel
40,4%ecologisch
50,5%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,2%
37,0%Politieke participatie50,3%
56,9%Woonomgeving61,4%
48,8%Veiligheid46,2%
50,1%Onderwijs52,7%
29,6%Gezondheid45,9%
56,1%Kunst en cultuur44,6%
37,6%Economische participatie39,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,2%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
61,4%WoonomgevingC
46,2%VeiligheidD
52,7%OnderwijsE
45,9%GezondheidF
44,6%Kunst en cultuurG
39,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem36,7%
56,3%Water45,7%
37,8%Afval en grondstoffen41,4%
36,3%Energie28,7%
30,7%Natuur en landschap30,1%
45,9%Hinder en calamiteiten55,9%
54,1%Lucht44,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
36,7%BodemA
45,7%WaterB
41,4%Afval en grondstoffenC
28,7%EnergieD
30,1%Natuur en landschapE
55,9%Hinder en calamiteitenF
44,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,1%
37,1%Arbeid47,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
30,2%Kennis54,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,1%ConcurrentievermogenA
47,4%ArbeidB
39,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,5%KennisE