Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rucphen

Rucphen

46,0%sociaal-cultureel
45,5%ecologisch
41,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie43,8%
37,0%Politieke participatie41,2%
56,9%Woonomgeving53,7%
48,8%Veiligheid50,8%
50,1%Onderwijs51,2%
29,6%Gezondheid36,0%
56,1%Kunst en cultuur29,5%
37,6%Economische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
43,8%Maatschappelijke participatieA
41,2%Politieke participatieB
53,7%WoonomgevingC
50,8%VeiligheidD
51,2%OnderwijsE
36,0%GezondheidF
29,5%Kunst en cultuurG
61,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,3%
56,3%Water48,1%
37,8%Afval en grondstoffen45,3%
36,3%Energie23,0%
30,7%Natuur en landschap36,3%
45,9%Hinder en calamiteiten62,9%
54,1%Lucht44,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,3%BodemA
48,1%WaterB
45,3%Afval en grondstoffenC
23,0%EnergieD
36,3%Natuur en landschapE
62,9%Hinder en calamiteitenF
44,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,3%
37,1%Arbeid37,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid33,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,2%
30,2%Kennis18,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,3%ConcurrentievermogenA
37,0%ArbeidB
33,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
18,5%KennisE