Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Someren

Someren

53,6%sociaal-cultureel
45,7%ecologisch
45,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,7%
37,0%Politieke participatie56,1%
56,9%Woonomgeving57,5%
48,8%Veiligheid58,0%
50,1%Onderwijs58,5%
29,6%Gezondheid57,9%
56,1%Kunst en cultuur28,3%
37,6%Economische participatie55,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,7%Maatschappelijke participatieA
56,1%Politieke participatieB
57,5%WoonomgevingC
58,0%VeiligheidD
58,5%OnderwijsE
57,9%GezondheidF
28,3%Kunst en cultuurG
55,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,4%
56,3%Water39,4%
37,8%Afval en grondstoffen58,6%
36,3%Energie22,8%
30,7%Natuur en landschap49,2%
45,9%Hinder en calamiteiten65,4%
54,1%Lucht33,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,4%BodemA
39,4%WaterB
58,6%Afval en grondstoffenC
22,8%EnergieD
49,2%Natuur en landschapE
65,4%Hinder en calamiteitenF
33,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,8%
37,1%Arbeid54,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,0%
30,2%Kennis43,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,8%ConcurrentievermogenA
54,9%ArbeidB
30,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,9%KennisE