Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Steenbergen

Steenbergen

47,2%sociaal-cultureel
46,4%ecologisch
44,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,6%
37,0%Politieke participatie42,0%
56,9%Woonomgeving53,0%
48,8%Veiligheid50,7%
50,1%Onderwijs58,4%
29,6%Gezondheid47,6%
56,1%Kunst en cultuur24,2%
37,6%Economische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,6%Maatschappelijke participatieA
42,0%Politieke participatieB
53,0%WoonomgevingC
50,7%VeiligheidD
58,4%OnderwijsE
47,6%GezondheidF
24,2%Kunst en cultuurG
55,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,0%
56,3%Water53,4%
37,8%Afval en grondstoffen39,1%
36,3%Energie26,3%
30,7%Natuur en landschap34,2%
45,9%Hinder en calamiteiten60,8%
54,1%Lucht35,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,0%BodemA
53,4%WaterB
39,1%Afval en grondstoffenC
26,3%EnergieD
34,2%Natuur en landschapE
60,8%Hinder en calamiteitenF
35,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,0%
37,1%Arbeid50,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid28,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
30,2%Kennis30,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,0%ConcurrentievermogenA
50,5%ArbeidB
28,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,0%KennisE