Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waterland

Waterland

60,2%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
49,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,1%
37,0%Politieke participatie71,2%
56,9%Woonomgeving47,8%
48,8%Veiligheid62,6%
50,1%Onderwijs57,2%
29,6%Gezondheid57,2%
56,1%Kunst en cultuur68,1%
37,6%Economische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,1%Maatschappelijke participatieA
71,2%Politieke participatieB
47,8%WoonomgevingC
62,6%VeiligheidD
57,2%OnderwijsE
57,2%GezondheidF
68,1%Kunst en cultuurG
57,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem81,8%
56,3%Water46,1%
37,8%Afval en grondstoffen39,9%
36,3%Energie38,8%
30,7%Natuur en landschap42,2%
45,9%Hinder en calamiteiten78,1%
54,1%Lucht45,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
81,8%BodemA
46,1%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
38,8%EnergieD
42,2%Natuur en landschapE
78,1%Hinder en calamiteitenF
45,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen63,2%
37,1%Arbeid43,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
30,2%Kennis42,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
63,2%ConcurrentievermogenA
43,0%ArbeidB
36,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,4%KennisE