Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tilburg

Tilburg

43,7%sociaal-cultureel
47,3%ecologisch
54,0%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,2%
37,0%Politieke participatie45,2%
56,9%Woonomgeving63,6%
48,8%Veiligheid29,9%
50,1%Onderwijs58,1%
29,6%Gezondheid41,7%
56,1%Kunst en cultuur46,4%
37,6%Economische participatie26,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,2%Maatschappelijke participatieA
45,2%Politieke participatieB
63,6%WoonomgevingC
29,9%VeiligheidD
58,1%OnderwijsE
41,7%GezondheidF
46,4%Kunst en cultuurG
26,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem24,6%
56,3%Water38,0%
37,8%Afval en grondstoffen53,9%
36,3%Energie52,9%
30,7%Natuur en landschap60,5%
45,9%Hinder en calamiteiten41,8%
54,1%Lucht59,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
24,6%BodemA
38,0%WaterB
53,9%Afval en grondstoffenC
52,9%EnergieD
60,5%Natuur en landschapE
41,8%Hinder en calamiteitenF
59,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,0%
37,1%Arbeid62,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,9%
30,2%Kennis58,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,0%ConcurrentievermogenA
62,7%ArbeidB
42,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,1%KennisE