Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uden

Uden

54,6%sociaal-cultureel
45,1%ecologisch
51,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,0%
37,0%Politieke participatie59,1%
56,9%Woonomgeving60,2%
48,8%Veiligheid47,4%
50,1%Onderwijs56,3%
29,6%Gezondheid56,3%
56,1%Kunst en cultuur42,4%
37,6%Economische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,0%Maatschappelijke participatieA
59,1%Politieke participatieB
60,2%WoonomgevingC
47,4%VeiligheidD
56,3%OnderwijsE
56,3%GezondheidF
42,4%Kunst en cultuurG
56,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,7%
56,3%Water38,7%
37,8%Afval en grondstoffen45,7%
36,3%Energie41,6%
30,7%Natuur en landschap46,8%
45,9%Hinder en calamiteiten49,3%
54,1%Lucht52,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
40,7%BodemA
38,7%WaterB
45,7%Afval en grondstoffenC
41,6%EnergieD
46,8%Natuur en landschapE
49,3%Hinder en calamiteitenF
52,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,4%
37,1%Arbeid53,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
30,2%Kennis46,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,4%ConcurrentievermogenA
53,3%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,9%KennisE