Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Valkenswaard

Valkenswaard

51,4%sociaal-cultureel
55,3%ecologisch
47,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,6%
37,0%Politieke participatie53,8%
56,9%Woonomgeving60,4%
48,8%Veiligheid51,1%
50,1%Onderwijs58,1%
29,6%Gezondheid45,6%
56,1%Kunst en cultuur44,5%
37,6%Economische participatie44,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,6%Maatschappelijke participatieA
53,8%Politieke participatieB
60,4%WoonomgevingC
51,1%VeiligheidD
58,1%OnderwijsE
45,6%GezondheidF
44,5%Kunst en cultuurG
44,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,4%
56,3%Water68,6%
37,8%Afval en grondstoffen37,8%
36,3%Energie36,4%
30,7%Natuur en landschap81,6%
45,9%Hinder en calamiteiten63,8%
54,1%Lucht53,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
45,4%BodemA
68,6%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
36,4%EnergieD
81,6%Natuur en landschapE
63,8%Hinder en calamiteitenF
53,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,1%
37,1%Arbeid44,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
30,2%Kennis49,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,1%ConcurrentievermogenA
44,6%ArbeidB
41,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,9%KennisE