Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veldhoven

Veldhoven

52,3%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
54,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,8%
37,0%Politieke participatie53,2%
56,9%Woonomgeving62,7%
48,8%Veiligheid52,2%
50,1%Onderwijs54,1%
29,6%Gezondheid51,5%
56,1%Kunst en cultuur37,6%
37,6%Economische participatie53,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,8%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
62,7%WoonomgevingC
52,2%VeiligheidD
54,1%OnderwijsE
51,5%GezondheidF
37,6%Kunst en cultuurG
53,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,0%
56,3%Water51,1%
37,8%Afval en grondstoffen52,9%
36,3%Energie39,2%
30,7%Natuur en landschap48,7%
45,9%Hinder en calamiteiten50,3%
54,1%Lucht58,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
38,0%BodemA
51,1%WaterB
52,9%Afval en grondstoffenC
39,2%EnergieD
48,7%Natuur en landschapE
50,3%Hinder en calamiteitenF
58,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,4%
37,1%Arbeid57,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
30,2%Kennis54,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,4%ConcurrentievermogenA
57,8%ArbeidB
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,0%KennisE