Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vught

Vught

53,9%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
54,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,6%
37,0%Politieke participatie60,8%
56,9%Woonomgeving55,1%
48,8%Veiligheid45,4%
50,1%Onderwijs57,1%
29,6%Gezondheid49,3%
56,1%Kunst en cultuur53,3%
37,6%Economische participatie52,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,6%Maatschappelijke participatieA
60,8%Politieke participatieB
55,1%WoonomgevingC
45,4%VeiligheidD
57,1%OnderwijsE
49,3%GezondheidF
53,3%Kunst en cultuurG
52,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,6%
56,3%Water44,0%
37,8%Afval en grondstoffen63,9%
36,3%Energie41,1%
30,7%Natuur en landschap77,8%
45,9%Hinder en calamiteiten48,1%
54,1%Lucht55,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,6%BodemA
44,0%WaterB
63,9%Afval en grondstoffenC
41,1%EnergieD
77,8%Natuur en landschapE
48,1%Hinder en calamiteitenF
55,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,5%
37,1%Arbeid50,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid63,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
30,2%Kennis51,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,5%ConcurrentievermogenA
50,5%ArbeidB
63,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,8%KennisE