Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waalre

Waalre

58,5%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
49,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,0%
37,0%Politieke participatie57,0%
56,9%Woonomgeving55,4%
48,8%Veiligheid57,4%
50,1%Onderwijs59,3%
29,6%Gezondheid63,0%
56,1%Kunst en cultuur58,8%
37,6%Economische participatie56,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,0%Maatschappelijke participatieA
57,0%Politieke participatieB
55,4%WoonomgevingC
57,4%VeiligheidD
59,3%OnderwijsE
63,0%GezondheidF
58,8%Kunst en cultuurG
56,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,9%
56,3%Water49,0%
37,8%Afval en grondstoffen56,3%
36,3%Energie40,5%
30,7%Natuur en landschap82,1%
45,9%Hinder en calamiteiten60,2%
54,1%Lucht55,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
47,9%BodemA
49,0%WaterB
56,3%Afval en grondstoffenC
40,5%EnergieD
82,1%Natuur en landschapE
60,2%Hinder en calamiteitenF
55,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,1%
37,1%Arbeid45,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
30,2%Kennis49,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,1%ConcurrentievermogenA
45,5%ArbeidB
45,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,6%KennisE