Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woensdrecht

Woensdrecht

46,3%sociaal-cultureel
55,0%ecologisch
47,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,9%
37,0%Politieke participatie43,1%
56,9%Woonomgeving53,6%
48,8%Veiligheid52,7%
50,1%Onderwijs48,3%
29,6%Gezondheid51,6%
56,1%Kunst en cultuur29,2%
37,6%Economische participatie46,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,9%Maatschappelijke participatieA
43,1%Politieke participatieB
53,6%WoonomgevingC
52,7%VeiligheidD
48,3%OnderwijsE
51,6%GezondheidF
29,2%Kunst en cultuurG
46,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,5%
56,3%Water62,9%
37,8%Afval en grondstoffen50,8%
36,3%Energie27,4%
30,7%Natuur en landschap66,3%
45,9%Hinder en calamiteiten65,8%
54,1%Lucht42,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,5%BodemA
62,9%WaterB
50,8%Afval en grondstoffenC
27,4%EnergieD
66,3%Natuur en landschapE
65,8%Hinder en calamiteitenF
42,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,9%
37,1%Arbeid45,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
30,2%Kennis38,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,9%ConcurrentievermogenA
45,3%ArbeidB
41,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,4%KennisE